Jdi na obsah Jdi na menu
 


Myslivecké sdružení - Aktuality

   V obci Skalice funguje i Myslivecké sdružení (dále jen MS) Háj Skalice. Vznik se datuje od počátku 50. let 20. století a v současné době má 22 členů. Průměrný věk členské základny je 55,5 roku. Sdružení má členy z generace mladší i starší, která učí a předává zkušenosti generaci mladší. Stále se objevuje řada zájemců o vstup do této organizace. Většinou se jedná o syny či vnuky současných členů a díky tomu se MS nemusí bát o svou budoucnost.

   Předsedou tohoto sdružení je pan Jaroslav Bělohlav ml., místopředsedou pan Josef Coufal, mysliveckým hospodářem pan Vladimír Podojil st., finančním hospodářem pan Josef Pánek a jednatelem pan Vladimír Slavík.

   Myslivci hospodaří v katastrálním území obcí Skalice a Třebiště na 734 ha. Z toho je 243 ha lesa, 477 ha zemědělské půdy a 14 ha vodní plochy. Myslivecký spolek vlastní svou hospodářskou budovu zakoupenou v roce 1976. Objekt byl zakoupen od bývalého JZD jako „drůbežárna“ a byl přebudován na klubovnu, která slouží nejen myslivcům, ale i široké veřejnosti na pořádání různých kulturních akcí.

   MS se zabývá chovem bažantů, má i vlastní líheň. Bažanty odchovává jak pro vlastní potřebu, tak za účelem zazvěření honitby. Každoročně také zakupuje 200 ks kachen pro polodivoký chov.

   Na ploše 734 ha žije převážně zvěř srnčí, zajíci, bažanti a v omezeném množství koroptve. Zvěř černá není v honitbě trvale žijící zvěří, pouze honitbou přechází.

   Každý rok se konají tři společné hony na kachny a tři společné hony na drobnou zvěř. MS také každoročně pořádá tradiční „poslední leč“, která je hojně navštěvovaná jak místními, tak i lidmi z okolí, nejen pro bohatou tombolu, ale i díky příjemné atmosféře.

   Žáci základních škol navštěvují místní oboru, která se rozkládá kolem klubovny. V oboře MS chová různé druhy zvěře, s jejímž životem se školáci seznamují a upevňují si svůj vztah k přírodě. Na oplátku děti dodávají zvěři kaštany a žaludy pro přikrmování v zimním období.

   A na závěr hlavní myslivecké motto:

    „Povinností myslivce je nejen zvěř lovit, ale i ji chránit a starat se o ni.“